Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Opolu

 1. Strona główna
 2. /
 3. Aktualności
 4. /
 5. Walne zgromadzenie sprawozdawcze

Walne zgromadzenie sprawozdawcze

Zarząd Oddziału Opole Związku Kynologicznego w Polsce zawiadamia członków Oddziału, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału odbędzie się 21.03.2024 o godzinie 17:00 w siedzibie Oddziału ZKwP w Opolu, ul. 1 Maja 92.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego, prezydium Walnego Zgromadzenia 
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia
 5. Powołanie komisji mandatowej, skrutacyjnej i wnioskowej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 8. Komunikat Komisji Mandatowej
 9. Sprawozdania z działalności:
  a) Zarządu Oddziału,
  b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej,
  c) Sprawozdanie finansowe,
  d) Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Szkolenia,
  e) Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
  f) Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału
 12. Przedstawienie i uchwalenie planu pracy oraz preliminarza finansowego na rok 2024.
 13. Wolne wnioski.
 14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków

15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informujemy członków Oddziału, że w biurze Oddziału można się zapoznać z wyłożonym protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 26.02.2023r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej Oddziału ZKwP Opole 04.03.2024Przewodnicząca Zarządu Oddziału                                      Wiceprzewodnicząca ds. hodowlanych
        ZKwP w Opolu                                                                                     ZKwP w Opolu

©2024 Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Opolu