Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Opolu

Nasz oddział

Opłaty

Opłaty prosimy kierować na konto:
BNP PARIBASNumer rachunku02 1750 0012 0000 0000 2700 8747

NAZWA
Cena PLN
Składka członkowska
100,00
Wpisowe
50,00
Rejestracja psa
35,00
Rodowód krajowy
100,00
Rodowód krajowy EKSPRESOWY
400,00
Rodowód eksportowy
200,00
Rodowód eksportowy EKSPRESOWY
400,00
Rodowód krajowy DUPLIKAT
70,00
Rodowód ekspresowy DUPLIKAT
100,00
Nostryfikacja
100,00
Nostryfikacja EKSPRESOWA
200,00
Przekwalifikowanie rodowodu eksportowego
100,00
Przekwalifikowanie rodowodu krajowego
50,00
Zamiana rodowodu eksportowego na krajowy
50,00
Zamiana rodowodu krajowego na eksportowy
100,00
Zmiana właściciela w rodowodzie krajowym
50,00
Zmiana właściciela w rodowodzie eksportowym
100,00
Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP (NASZ PIES WYJECHAŁ I WRACA)
50,00
Ponowna rejestracja w PKR (PONOWNA NOSTRYFIKACJA)
50,00
Wyrejestrowanie z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela)
50,00
Wymiana Rodowodu krajowego - nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu)
50,00
Wymiana Rodowodu eksportowego - nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu)
100,00
Przekwalifikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasowej)
30,00
Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU)
20,00
ZMIANY W OBRĘBIE PRZYDOMKA:
180,00
wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP
rejestracja przydomka w ZKwP i FCI
przydomek FCI rejestracja w ZkwP
anulowanie przydomka
dopisanie współwłaściciela do przydomka
wykreślenie współwłaściciela z przydomka
przekazanie przydomka
zmiana w obrębie własności
rejestracja przydomka ZKwP w FCI (stary przydomek zarejestrowany w ZKwP)
100,00
Aktualizacja danych w przydomku np.. Zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasy
30,00
Wpis do KW (Księgi wstępnej)
60,00
Przegląd miotu cena za 1 szczenię
15,00
Karta miotu
45,00
Karta krycia
35,00
Metryka
40,00
Tatuaż
10,00
Przegląd kwalifikacyjny do hodowli
700,00
Przegląd kwalifikacyjny do hodowli raz polskich
350,00
Przegląd hodowlany owczarków niemieckich
150,00
Testy psychiczne ON pozostałe rasy
120,00 / 100,00
Egzamin PT
100,00
Egzamin PT I , II
150,00
Egzamin IPO I, II
180,00
Egzamin IPO FH I, II
180,00
Egzamin FPR I
120,00
Egzamin FPR II, III
160,00
Certyfikat użytkowości
50,00
Książeczka: startowa, pracy agility, psa pasterskiego
25,00
Dyplom GKSP
20,00
Certyfikat ED/HD
60,00 / 30 EUR
Opłata ryczałtowa za przesyłkę pocztową
10,00
Opłata ryczałtowa za przesyłkę kurierską
25,00
Dojazd na odbiór miotu na terenie Opola
30,00
Dojazd na odbiór miotu poza terenem Opola
1,15 zł za 1 km
©2024 Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Opolu