Szanowni Państwo, wszystkie sprawy hodowlane prosimy kierować bezpośrednio do wiceprzewodniczącej da. hodowlanych na adres mailowy sprawy.hodowlane@zkwp-opole.pl

 • Flaga
 • Flaga

ZKwP Oddział w Opolu tel. +48 (77) 456 44 76   fax +48 (77) 453 72 86 biuro@zkwp-opole.pl | sprawy.hodowlane@zkwp-opole.pl

Wystawy organizowane w 2020

Termin zgłoszeń i opłat: 10.04.2020

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z psami do wizyty w gościnnym Opolu. Życzymy samych sukcesów oraz wspaniałej pogody i wielu wrażeń.

Ważne informacje

 1. Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.
 2. Od 01.01.2012 roku zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012 roku oraz psy/suki urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia uszu i/lub ogonów.
 3. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone w terminie do 10.04.2020.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia przesłane e-mailem.
 5. Przesunięcie psa do innej klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko do dnia 10.04.2020.
 6. WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.
 7. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
 8. W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

MIEJSCE WYSTAWY

CENTRUM WYSTAWIENNICZO - KONGRESOWE W OPOLU

ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole
http://www.cwkopole.pl/

Dane GPS: N50° 40′ 44.50″, E17° 52′ 48.93″

Rozpoczęcie wystawy godz. 12:00

TYTUŁY

Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki posiadające rodowody organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.

Uwaga!
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada).

Zgodnie z regulaminem wystaw FCI psa/sukę można zgłosić tylko do jednej z następujących klas:

 • młodszych szczeniąt od 4 do 6 miesięcy,
 • szczeniąt od 6 do 9 miesięcy,
 • młodzieży od 9 do 18 miesięcy,
 • pośredniej od 15 do 24 miesięcy,
 • otwartej od 15 miesięcy, bez względu na posiadane tytuły,
 • championów od 15 miesięcy, z zatwierdzonym tytułem championa,
 • weteranów powyżej 8 lat.

Uwaga!
Uwaga! O przyznanie CWC ubiegać się mogą psy i suki zgłoszone do klasy pośredniej, otwartej i championów. Do zgłoszenia do klasy championów należy dołączyć kopię dokumentu uprawniającego (dyplom championa). Zgłoszenia bez ww. dokumentów zostaną umieszczone w klasie otwartej. Po zamknięciu katalogu (10.04.2020) zmiana klasy nie będzie możliwa.

Tytuły

Na wystawie przyznawane będą tytuły i wyróżnienia:

 • certyfikat na Championa Polski - CWC
 • Młodzieżowy Zwycięzca Klubu (pies, suka)
 • Najlepszy Junior w Rasie
 • Zwycięzca Weteran
 • Najlepszy Dorosły Pies / Najlepsza Dorosła Suka
 • Zwycięzca Klubu (pies, suka)
 • Zwycięzca Rasy
 • Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)
 • Najpiękniejszy Pies Wystawy - Best in Show - Opole 2020

UDZIAŁ W KONKURENCJACH HODOWLANYCH JEST BEZPŁATNY

Koniecznym warunkiem uczestnictwa w tych konkurencjach jest umieszczenie zgłoszonych psów w katalogu !

Konkurencje hodowlane

 • Najlepszy Reproduktor
 • Najlepsza Suka Hodowlana
 • Najlepsza Hodowla
 • Najlepsza Para hodowlana

Udział w konkurencjach hodowlanych musi być zgłoszony w katalogu. Nie przyjmujemy zgłoszeń do konkurencji hodowlanych na wystawie!

 • Najlepszy Reproduktor /minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów/
 • Najlepsza Suka Hodowlana /minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów/
 • Najlepsza Hodowla /minimum trójka psów z tym samym przydomkiem hodowlanym/
 • Najlepsza Para Hodowlana /pies i suka będące własnością jednego właściciela/
 • Reproduktor/Suka hodowlana reprezentowana przez potomstwo – nie musi być zgłoszona na wystawę!

WYKAZ SĘDZIÓW

PROGRAM WYSTAWY

Piątek - 01.05.2020

Konkurencje hodowlane:

 • Najlepszy Reproduktor - Heidi Kirschbichler
 • Najlepsza Suka Hodowlana - Heidi Kirschbichler
 • Najlepsza Para - Beata Matławska
 • Najlepsza Hodowla - Beata Matławska

Konkurencje finałowe:

 • Najpiękniejsze Młodsze Szczenię - Tino Pehar
 • Najpiękniejsze Szczenię - Dorota Witkowska
 • Najpiękniejszy Junior - Nemanja Jovanović
 • Najpiękniejszy Weteran - Igor Vyguzov
 • BEST IN SHOW - Galina Zhuk

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Termin zgłoszeń i opłat: 10.04.2020

PRZYJMUJEMY TYLKO OPŁACONE ZGŁOSZENIA !!!

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone.

OPŁATY DLA CZŁONKÓW ZKwP

Dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP
(only ZKwP members)

Przy zgłoszeniu psa na dwie wystawy
opłata za zgłoszenia wynosi 10 PLN mniej!

WYSTAWA KLUBOWA /CWC/ Termin zgłoszeń i opłat:

10.04.2020
1. PIES 110 PLN
KAŻDY NASTĘPNY PIES 90 PLN
MŁODSZE SZCZENIĘTA 50 PLN
SZCZENIĘTA 50 PLN
WETERANY 50 PLN
Katalog w wersji papierowej kosztuje 5 PLN.

KONTO BANKOWE

Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.
W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.
W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów) dotyczy wpłata lub numer zgłoszenia.

Informujemy, że opłaty za zgłoszenia dokonać można w systemie
http://wystawy.NET/ poprzez płatności internetowe PayU, obsługujące m.in. karty płatnicze, kredytowe, szybki transfer oraz przelewy.

Opłaty można wnosić również na konto oddziału:

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Opolu
ul. 1 Maja 92
45-357 Opole
Konto: BNP Paribas
05 1750 0012 0000 0000 2700 8887

Zgłoszenia

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane i opłacone do dnia 10.04.2019 roku (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora.

Organizator prześle mailem wystawcom potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę, uprawniające do bezpłatnego wstępu jednej osoby z jednym zgłoszonym psem. Numer startowy psa jest do odbioru na ringu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Uwaga!
Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do przestrzegania regulaminu oraz stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za zgłoszenie psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony do oceny, czy też nie. Równocześnie z wysłaniem zgłoszenia prosimy o przekazanie opłaty na nasze konto bankowe (j.w.). W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów) dotyczy wpłata.

Termin zgłoszeń: 10.04.2020,/p>

ASYSTENCI, GOSPODARZE, SEKRETARZE, TŁUMACZE

Chętnych do odbycia asystentury, gospodarzowania, sekretarzowania, czy bycia tłumaczem na naszych wystawach serdecznie zapraszamy.

Kontakt: Barbara Klonowska bklonowska@poczta.fm

Wszelkie informacje odnośnie asystowania, gospodarzowania i sekretarzowania w ringach zostaną udzielone po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń psów.

Stoiska handlowe, reklama w katalogu
Kontakt: Małgorzata Jung ksiegowosc@zkwp-opole.pl

Wyróżnienia indywidualne
Kontakt: Anna Malczewska annamalcz@wp.pl

Parking: 20 PLN

Bilety wstępu:

 • dorośli - 12 PLN
 • dzieci do lat 15 i emeryci - 6 PLN

Bilety ulgowe przysługują:

 • dzieciom od ukończenia 3 do osiągnięcia pełnoletniości;
 • emerytom i rencistom;
 • osobom posiadającym orzeczenie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej;
 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej (jednemu opiekunowi na jedną osobę niepełnosprawną) w przypadku wejścia wraz z opiekunem, pod warunkiem, że osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność opieki drugiej osoby. Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli która ukończyła 13 lat.
 • dzieci do lat 6 - bezpłatnie

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WPROWADZANIA NA WYSTAWĘ PSÓW NIE ZGŁOSZONYCH!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPRZEDAŻY SZCZENIĄT NA WYSTAWIE!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

KAŻDEGO ZGŁOSZONEGO NA WYSTAWĘ PSA OBOWIĄZUJĄ AKTUALNE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Powrót do listy


ZKwP Oddział w Opolu
biuro@zkwp-opole.pl

tel. +48 (77) 456 44 76
fax +48 (77) 453 72 86

Wszelkie prawa zastrzeżone dla ZKwP Oddział Opole. Copyright © 2020