Biuro
Oddział
Hodowle
Szczenięta
Reproduktory
Szkolenia
*
  WystawyZarządKOMUNIKATYRegulaminyKynologia*
 


REGULAMIN RANKINGU NA
"
NAJPIĘKNIEJSZEGO PSA OPOLSZCZYZNY 2019 ROKU"

ZASADY PRZEPROWADZENIA RANKINGU „NAJPIĘKNIEJSZY PIES OPOLSZCZYZNY”

1. Ranking prowadzony jest dla psów i suk łącznie.

2. Ranking jest prowadzony w następujących kategoriach:
a) najpiękniejszy pies (tzw. kategoria open)
b) najpiękniejszy weteran
c) najpiękniejszy junior
d) najpiękniejsze szczenię

3. W każdej kategorii nagradzane jest pierwsze dziesięć psów bez podziału na grupy FCI.

4. Punkty rankingowe są naliczane każdemu psu i suce, bez względu na klasę w jakiej były wystawiane na podstawie dostarczonych kart ocen po wpisaniu ich do karty sztywnej przez kierownika sekcji lub jego asystenta.

5. Punkty przyznawane są wyłącznie za zdobycie lokaty pierwszej z oceną doskonałą (w klasie szczeniąt lokaty pierwszej i tytułu „wybitnie obiecujące szczenię”).

6. Punkty naliczane są za osiągnięcia wystawowe w 2019 roku.

7. W kategorii najpiękniejszy pies sumuje się punkty z klas  pośredniej, otwartej, użytkowej, championów.

8. W kategorii najpiękniejsze szczenię sumuje się punkty zdobyte w klasach młodszych szczeniąt i szczeniąt.

9. Ostateczny i nieprzekraczalny termin zgłaszania psów do rankingu upływa 31 grudnia 2019 roku.

10. Najlepszą hodowlę wybierze Zarząd Oddziału.

11. Najlepszego psa użytkowego wybierze Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów.

12. Najpiękniejszego psa Ras Polskich wybierze v-ce Przewodnicząca d/s Hodowlanych.

13. Wyniki rankingu zostaną ogłoszone w czasie spotkania hodowców podsumowującego sezon wystawowy 2019 roku.

Punktacja do pobrania

 

**

Aktualizacja: 01.12.2019
 

 
 

 

© ZKwP Opole
Contakt ZKwP OpoleHOme