Biuro
Oddział
Hodowle
Szczenięta
Reproduktory
Szkolenia
*
  WystawyZarządKOMUNIKATYRegulaminyKynologia*
 


REGULAMIN RANKINGU NA
"
NAJPIĘKNIEJSZEGO PSA OPOLSZCZYZNY 2017 ROKU"

ZASADY PRZEPROWADZENIA RANKINGU „NAJPIĘKNIEJSZY PIES OPOLSZCZYZNY”

1. Ranking prowadzony jest dla psów i suk łącznie.

2. Ranking jest prowadzony w następujących kategoriach:
- Najpiękniejszy Pies
- Najpiękniejsze Młodsze Szczenię i Szczenię (łącznie)
- Najpiękniejszy Junior
- Najpiękniejszy Weteran
- Najpiękniejszy Pies Ras Polskich
- Najlepszy Pies Użytkowy
- Najaktywniejszy Wystawca
- Najlepsza Hodowla

3. Punkty rankingowe naliczane są każdemu psu i suce, bez względu na klasę w jakiej były wystawiane, na podstawie dostarczonych kart oceny (kserokopii), bądź równoważnego dokumentu obowiązującego na danej wystawie, względnie na podstawie wypełnionych formularzy dostępnych na stronie Oddziału i przesłanych wraz z kserokopiami kart ocen na adres Oddziału do wyznaczonego terminu przyjmowania zgłoszeń - do dnia 18 stycznia 2018 roku (termin ostateczny).

4. Warunkiem jest wpisanie wszystkich osiągnięć wystawowych do karty sztywnej psa/suki znajdującej się w siedzibie Oddziału, a także zatwierdzenie wypełnionych formularzy przez Kierownika Sekcji.

5. Punkty przyznawane są wyłącznie psom i sukom otrzymującym ocenę doskonałą i lokatę pierwszą (wyjątek Res.CACIB i Res.CAC).

6. W kategorii Najpiękniejsze Młodsze Szczenię i Szczenię (łącznie) punkty przyznawane są wyłącznie psom i sukom otrzymującym ocenę wybitnie obiecującą i lokatę pierwszą.

7. Punkty naliczane są za osiągnięcia wystawowe i użytkowe w bieżącym roku kalendarzowym.

8. Karty ocen dostarczone po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń nie będą uwzględniane w rankingu roku następnego. Nie są również uwzględniane punkty za osiągnięcia w latach poprzednich.

9. W kategorii Najaktywniejszy Wystawca sumowane są punkty zdobyte przez wszystkie psy jednego właściciela.

10. W kategorii Najpiękniejszy Pies Opolszczyzny sumowane są punkty z klas młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.

11. Tytuł „Najlepsza Hodowla” przyznawany jest przez Zarząd Oddziału Opole za wybitne osiągnięcia hodowlane i wystawowe. Kierownicy Sekcji składają do Zarządu propozycje kandydatów.

12. Końcowy wynik będzie ogłoszony w czasie dorocznego spotkania hodowców podsumowującego sezon wystawowy.

14. Jeżeli spotkanie podsumowujące sezon wystawowy odbędzie się przed końcem roku, to osiągnięcia uzyskane po tym spotkaniu do końca roku kalendarzowego, zaliczane są na poczet roku następnego.

15. Sprawy sporne rozstrzyga Komisja Hodowlana.

16. Zmiany w powyższym Regulaminie są dokonywane wyłącznie przez Komisję Hodowlaną

Punktacja do pobrania

Tabele do samodzielnego podliczenia punktów (do pobrania):

- TABELA WYSTAWY

- TABELA WYSTAWA ŚWIATOWA I EUROPEJSKA

- TABELA UŻYTKOWOŚĆ

- TABELA CHAMPIONATY
 

**

Aktualizacja: 09.01.2018
 

 
 

 

© ZKwP Opole
Contakt ZKwP OpoleHOme