pl gb  
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

free counters

ZAPRASZAMY NA BADANIA OKULISTYCZNE
POD KĄTEM CHORÓB WRODZONYCH, DZIEDZICZNYCH

Klubowa Wystawa Terierów typu Toy
Opole, 29.04.2018

PLAN SĘDZIOWANIA :: WYKAZ WYSTAWCÓW

INFORMACJE

Bosch Radio Opole Almatur Opole

Ważne informacje
1. Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.
2. Od 01.01.2012 roku zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012 roku oraz psy/suki urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia uszu i/lub ogonów.
3. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone w terminie do 11.04.2018.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia przesłane faxem i e-mailem.
5. Przesunięcie psa do innej klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko do dnia 11.04.2018.
6. WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.
7. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
8. W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

MIEJSCE WYSTAWY

CENTRUM WYSTAWIENNICZO - KONGRESOWE W OPOLU
wraz z terenami przyległymi

ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole

http://www.cwkopole.pl/

Dane GPS: N50° 40′ 44.50″, E17° 52′ 48.93″

Rozpoczęcie wystawy godz. 09:00

 

TYTUŁY

Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki posiadające rodowody organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.

Uwaga!
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada).

Zgodnie z regulaminem wystaw FCI psa/sukę można zgłosić tylko do jednej z następujących klas:
- młodszych szczeniąt od 4 do 6 miesięcy,
- szczeniąt od 6 do 9 miesięcy,
- młodzieży od 9 do 18 miesięcy,
- pośredniej od 15 do 24 miesięcy,
- otwartej od 15 miesięcy, bez względu na posiadane tytuły,
- championów od 15 miesięcy, z zatwierdzonym tytułem championa,
- weteranów powyżej 8 lat.


Uwaga!
O przyznanie CWC ubiegać się mogą psy i suki zgłoszone do klasy pośredniej, otwartej i championów. Do zgłoszenia do klasy championów należy dołączyć kserokopię dokumentu uprawniającego (dyplom championa). Zgłoszenia bez dołączonej kserokopii zostaną umieszczone w klasie otwartej.

Tytuły
- certyfikat na Championa Polski – CWC
- Młodzieżowy Zwycięzca Klubu 2018
- Najlepszy Junior w Rasie
- Zwycięzca Klubu 2018
- Najlepszy Dorosły Pies / Najlepsza Dorosła Suka
- Zwycięzca Weteran
- Zwycięzca Rasy (BOB)
- Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)
- Najpiękniejszy Pies Wystawy – Best In Show Opole 2018

UDZIAŁ W KONKURENCJACH HODOWLANYCH JEST BEZPŁATNY
Koniecznym warunkiem uczestnictwa w tych konkurencjach jest umieszczenie zgłoszonych psów w katalogu !!!!!

Konkurencje hodowlane
Najlepszy Reproduktor
Najlepsza Suka Hodowlana
Najlepsza Hodowla
Najlepsza Para hodowlana

Udział w konkurencjach hodowlanych musi być zgłoszony w katalogu. Nie przyjmujemy zgłoszeń do konkurencji hodowlanych na wystawie!

Najlepszy Reproduktor /minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów/
Najlepsza Suka Hodowlana /minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów/
Najlepsza Hodowla /minimum trójka psów z tym samym przydomkiem hodowlanym/
Najlepsza Para Hodowlana /pies i suka będące własnością jednego właściciela/

Reproduktor/Suka hodowlana reprezentowana przez potomstwo – nie musi być zgłoszona na wystawę!

PROGRAM WYSTAWY

Niedziela - 29.04.2018

przyjmowanie psów (kontrola weterynaryjna)
otwarcie wystawy
ocenianie psów w ringach

Konkurencje hodowlane i finałowe:

- wybór Najlepszego Reproduktora
- wybór Najlepszej Suki Hodowlanej
- wybór Najlepszej Hodowli
- wybór Najlepszej Pary
- wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia
- wybór Najpiękniejszego Szczenięcia
- wybór Najpiękniejszego Juniora
- wybór Najpiękniejszego Weterana
- wybór Najpiękniejszego Psa Klubowej Wystawy Terierów typu Toy - Opole 2018

Stoiska handlowe, reklama w katalogu

Kontakt: Małgorzata Wąsacz-Rosa m.wasacz-rosa@wp.pl

Zakończono termin przyjmowania reklam do katalogu wystawowego.

ASYSTENCI, GOSPODARZE, SEKRETARZE, TŁUMACZE

Kontakt: Barbara Klonowska asystenciwystawyopole@wp.pl  

Zakończono termin przyjmowania zgłoszeń.

Parking: 20 PLN

Bilety wstępu:
- dorośli - 12 PLN
- dzieci do lat 6 - bezpłatnie
- dzieci do lat 15 i emeryci - 6 PLN

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WPROWADZANIA NA WYSTAWĘ PSÓW NIE ZGŁOSZONYCH!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPRZEDAŻY SZCZENIĄT NA WYSTAWIE!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

KAŻDEGO ZGŁOSZONEGO NA WYSTAWĘ PSA OBOWIĄZUJĄ AKTUALNE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

HOTEL

Hotel DeSilva Premium Opole

 
   
 


ZKWP OPOLE