pl gb  
 

 

OPOLE 2017

 

 

 

 

 

 


 

 

free counters

IX Krajowa Wystawa Ras Polskich
Strzelce Opolskie, 02.09.2017

Termin zgłoszeń i opłat: 22.08.2017

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z psami do wizyty na naszej wystawie.
Zachęcamy również do fundowania nagród.
Życzymy samych sukcesów oraz wspaniałej pogody i wielu niezapomnianych wrażeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ważne informacje
1. Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.
2. Od 01.01.2012 roku zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012 roku oraz psy/suki urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia uszu i/lub ogonów.
3. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone w terminie do 22.08.2017.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia przesłane faxem i e-mailem.
5. Przesunięcie psa do innej klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko do dnia 22.08.2017.
6. WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.
7. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
8. W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

MIEJSCE WYSTAWY

STRZELCE OPOLSKIE
PARK MIEJSKI, ul. Parkowa

GSP: 50° 30' 29.739", 18° 18' 1.5696"

Strzelce Opolskie

www.strzelceopolskie.pl

Photo by Monika Milian Photo by Monika Milian Photo by Monika Milian Photo by Monika Milian Photo by Monika Milian

Photo by Monika Milian Photo by Monika Milian

SĘDZIA

Jaroslav Matyáš /Słowacja/

Polski Owczarek Nizinny
Polski Owczarek Podhalański
Gończy Polski
Ogar Polski
Chart Polski
Polski Spaniel Myśliwski

TYTUŁY

Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki wszystkich polskich ras, posiadające rodowody organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.

Uwaga!
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16 listopada).

Zgodnie z regulaminem wystaw FCI psa/sukę można zgłosić tylko do jednej z następujących klas:
- młodszych szczeniąt od 4 do 6 miesięcy,
- szczeniąt od 6 do 9 miesięcy,
- młodzieży od 9 do 18 miesięcy,
- pośredniej od 15 do 24 miesięcy,
- otwartej od 15 miesięcy, bez względu na posiadane tytuły,
- użytkowej od 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości,
- championów od 15 miesięcy, z zatwierdzonym tytułem championa,
- weteranów powyżej 8 lat.

Uwaga!
O przyznanie CWC ubiegać się mogą psy i suki zgłoszone do klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. Do zgłoszenia do klasy użytkowej lub championów należy dołączyć kserokopię dokumentu uprawniającego (certyfikat użytkowości, dyplom championa). Zgłoszenia bez dołączonej kserokopii zostaną umieszczone w klasie otwartej.

Tytuły
- certyfikat na Championa Polski – CWC
- Zwycięzca Młodzieży
- Najlepszy Junior w Rasie
- Najlepszy Dorosły Pies / Najlepsza Dorosła Suka
- Zwycięzca Weteran
- Zwycięzca Rasy (BOB)
- Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)
- Najpiękniejszy Pies Wystawy – Best In Show 2017

PROGRAM WYSTAWY

Sobota - 02.09.2017

8.00 - 9.45 - przyjmowanie psów na wystawę
9.45 - otwarcie wystawy
10.00 - rozpoczęcie sędziowania na ringach

14.00 - konkurencje finałowe:
• Najlepsza Para Hodowlana
• Najlepsza Grupa Hodowlana
• Najpiękniejsze Młodsze Szczenię
• Najpiękniejsze Szczenię
• Najpiękniejszy Weteran
• Najpiękniejszy Junior
• Best in Show

Termin zgłoszeń: 22.08.2017

Opłata: "0" PLN*

*Niedoprowadzenie psa rasy polskiej do oceny na wystawie
skutkuje opłatą za zgłoszenie w wysokości 100 PLN

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy,
których zgłoszenia wpłyną w terminie do 22.08.2017

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy tylko za pośrednictwem formularza internetowego.
Prosimy NIE PRZESYŁAĆ zgłoszeń e-mailem lub faxem!

KONTO DO WPŁAT

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Opolu
ul. 1 Maja 92
45-357 Opole

Numer konta do opłat: 86 1750 0012 0000 0000 2700 8787

Zgłoszenia
W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane w terminie. Zgłoszenia spóźnione nie zostaną przyjęte. Ponieważ psy nie ujęte w katalogu nie mogą być dopuszczone do oceny (regulamin wystaw FCI), dopilnowanie terminowego zgłoszenia leży w interesie wystawcy.

Organizator prześle wystawcom potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę, uprawniające do bezpłatnego wstępu jednej osoby z jednym zgłoszonym psem oraz numer startowy psa, jeśli wystawa została opłacona. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Uwaga!
Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do przestrzegania regulaminu.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WPROWADZANIA NA WYSTAWĘ PSÓW NIE ZGŁOSZONYCH!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPRZEDAŻY SZCZENIĄT NA WYSTAWIE!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

KAŻDEGO ZGŁOSZONEGO NA WYSTAWĘ PSA OBOWIĄZUJĄ AKTUALNE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

 

 
   
 

ZKWP OPOLE