pl gb  
 

 

 

 

 

 

 


 

 

free counters

Klubowa Wystawa Terierów

Opole, 23.04.2017

PLAN SĘDZIOWANIA :: WYKAZ WYSTAWCÓW

INFORMACJE

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z psami do wizyty w gościnnym Opolu.
Życzymy samych sukcesów oraz wspaniałej pogody i wielu wrażeń.

Ważne informacje
1. Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.
2. Od 01.01.2012 roku zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012 roku oraz psy/suki urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia uszu i/lub ogonów.
3. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone w terminie do 06.04.2017.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia przesłane faxem i e-mailem.
5. Przesunięcie psa do innej klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko do dnia 06.04.2017.
6. WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.
7. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
8. W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

MIEJSCE WYSTAWY

CENTRUM WYSTAWIENNICZO - KONGRESOWE W OPOLU

ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole

http://www.cwkopole.pl/

Dane GPS: N50° 40′ 44.50″, E17° 52′ 48.93″

Rozpoczęcie wystawy godz. 09:00

 

TYTUŁY

Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki posiadające rodowody organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.

Uwaga!
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada).

Zgodnie z regulaminem wystaw FCI psa/sukę można zgłosić tylko do jednej z następujących klas:
- młodszych szczeniąt od 4 do 6 miesięcy,
- szczeniąt od 6 do 9 miesięcy,
- młodzieży od 9 do 18 miesięcy,
- pośredniej od 15 do 24 miesięcy,
- otwartej od 15 miesięcy, bez względu na posiadane tytuły,
- użytkowej od 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości,
- championów od 15 miesięcy, z zatwierdzonym tytułem championa,
- weteranów powyżej 8 lat.


Uwaga!
O przyznanie CWC ubiegać się mogą psy i suki zgłoszone do klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. Do zgłoszenia do klasy użytkowej i championów należy dołączyć kopię dokumentu uprawniającego (dyplom użytkowości, dyplom championa). Zgłoszenia bez ww. dokumentów zostaną umieszczone w klasie otwartej. Po zamknięciu katalogu (06.04.2017) zmiana klasy nie będzie możliwa.

Tytuły
Na wystawie przyznawane będą tytuły i wyróżnienia:
- certyfikat na Championa Polski - CWC
- Młodzieżowy Zwycięzca Klubu (pies, suka)
- Najlepszy Junior w Rasie
- Zwycięzca Weteran
- Najlepszy Dorosły Pies / Najlepsza Dorosła Suka
- Zwycięzca Klubu (pies, suka)
- Zwycięzca Rasy
- Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)
- Najpiękniejszy Pies Wystawy - Best in Show - Opole 2017

UDZIAŁ W KONKURENCJACH HODOWLANYCH JEST BEZPŁATNY
Koniecznym warunkiem uczestnictwa w tych konkurencjach jest umieszczenie zgłoszonych psów w katalogu !!!!!

Konkurencje hodowlane
Najlepszy Reproduktor
Najlepsza Suka Hodowlana
Najlepsza Hodowla
Najlepsza Para hodowlana


Udział w konkurencjach hodowlanych musi być zgłoszony w katalogu. Nie przyjmujemy zgłoszeń do konkurencji hodowlanych na wystawie!

Najlepszy Reproduktor /minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów/
Najlepsza Suka Hodowlana /minimum trójka potomstwa, z co najmniej dwóch miotów/
Najlepsza Hodowla /minimum trójka psów z tym samym przydomkiem hodowlanym/
Najlepsza Para Hodowlana /pies i suka będące własnością jednego właściciela/


Reproduktor/Suka hodowlana reprezentowana przez potomstwo – nie musi być zgłoszona na wystawę!

PROGRAM WYSTAWY

Niedziela - 23.04.2017

przyjmowanie psów (kontrola weterynaryjna)
otwarcie wystawy
ocenianie psów w ringach

Konkurencje hodowlane:

Najlepszy Reproduktor - Walter Jungblut (Niemcy)
Najlepsza Suka Hodowlana - Małgorzata Jurek-Ereńska (Polska)
Najlepsza Para - Viva Maria Soleckyj-Szpunar (Polska)
Najlepsza Hodowla - Arne Foss (Norwegia)

Konkurencje finałowe:

Najpiękniejszy Pies Użytkowy - Walter Jungblut (Niemcy)
Najpiękniejszy Terier typu Bull - Małgorzata Jurek-Ereńska (Polska)
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię - Andrzej Kaźmierski (Polska)
Najpiękniejsze Szczenię - Viva Maria Soleckyj-Szpunar (Polska)
Najpiękniejszy Junior - Andrzej Kaźmierski (Polska)
Najpiękniejszy Weteran - Arne Foss (Norwegia)

Konkurencje Derby:

Derby Psy - Walter Jungblut (Niemcy)
Derby Suki - Walter Jungblut (Niemcy)

Best in Show:

RESERVE BEST IN SHOW - Arne Foss (Norwegia)
BEST IN SHOW - Małgorzata Supronowicz (Polska)

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Ostateczny termin zgłoszeń i opłat minął:
06.04.2017

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy,
których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone w terminie do 06.04.2017.

OPŁATY DLA CZŁONKÓW ZKwP

!!! PROMOCJA !!!
Za zgłoszenie na dwie Wystawy
(Międzynarodowa + Klubowa/Krajowa) rabat 10 PLN!

Dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP
(only ZKwP members)

WYSTAWA KLUBOWA

Termin zgłoszeń i opłat:
06.04.2017
1. PIES (z katalogiem) 100 PLN
KAŻDY NASTĘPNY PIES (bez katalogu) 90 PLN
MŁODSZE SZCZENIĘTA (bez katalogu) 50 PLN
SZCZENIĘTA (bez katalogu) 50 PLN
WETERANY (bez katalogu) 50 PLN

KONTO BANKOWE

Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.
W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów)
dotyczy wpłata lub numer zgłoszenia
.

Informujemy, że opłaty za zgłoszenia dokonać można w systemie
http://wystawy.NET/ poprzez płatności internetowe PayU, obsługujące
m.in. karty płatnicze, kredytowe, szybki transfer oraz przelewy.


Opłaty można wnosić również na konto oddziału:

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Opolu
ul. 1 Maja 92
45-357 Opole

Konto: Raiffeisen Bank Polska
05 1750 0012 0000 0000 2700 8887

Zgłoszenia
W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane i opłacone do dnia 06.04.2017 roku (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora).

Organizator prześle mailem wystawcom potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę, uprawniające do bezpłatnego wstępu jednej osoby z jednym zgłoszonym psem. Numer startowy psa jest do odbioru na ringu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. Zwolniony z opłat (pod warunkiem wystawienia) jest Najpiękniejszy Pies Wystawy (BIS) - Opole 2016.

Uwaga!
Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do przestrzegania regulaminu oraz stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za zgłoszenie psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony do oceny, czy też nie. Równocześnie z wysłaniem zgłoszenia prosimy o przekazanie opłaty na nasze konto bankowe (j.w.). W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów) dotyczy wpłata.

Parking: 20 PLN
Bilety wstępu:

- dorośli - 12 PLN
- dzieci do lat 6 - bezpłatnie
- dzieci do lat 15 i emeryci - 6 PLN

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WPROWADZANIA NA WYSTAWĘ PSÓW NIE ZGŁOSZONYCH!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPRZEDAŻY SZCZENIĄT NA WYSTAWIE!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

KAŻDEGO ZGŁOSZONEGO NA WYSTAWĘ PSA OBOWIĄZUJĄ AKTUALNE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

HOTEL

Hotel DeSilva Premium Opole

 
   
 

ZKWP OPOLE | A&M Webdesign
Copyright © 2012-2017 All Rights Reserved