pl gb  
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

free counters

XXXVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych

Opole, 22-23.04.2017

PLAN SĘDZIOWANIA :: WYKAZ WYSTAWCÓW


INFORMACJE

XXXVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Opolu z prawem przyznania CACIB,
pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Opola Pana Arkadiusza Wiśniewskiego

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z psami do wizyty w gościnnym Opolu.
Życzymy samych sukcesów oraz wspaniałej pogody i wielu wrażeń.

Bosch Radio Opole Almatur Opole

Ważne informacje
1. Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.
2. Od 01.01.2012 roku zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012 roku oraz psy/suki urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia uszu i/lub ogonów.
3. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone w terminie do 06.04.2017.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia przesłane faxem i e-mailem.
5. Przesunięcie psa do innej klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko do dnia 06.04.2017.
6. WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.
7. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
8. W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

MIEJSCE WYSTAWY

CENTRUM WYSTAWIENNICZO - KONGRESOWE W OPOLU
wraz z terenami przyległymi

ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole

http://www.cwkopole.pl/

Dane GPS: N50° 40′ 44.50″, E17° 52′ 48.93″

Rozpoczęcie wystawy godz. 10:00

 

TYTUŁY

Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki posiadające rodowody organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.

Uwaga!
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada).

Zgodnie z regulaminem wystaw FCI psa/sukę można zgłosić tylko do jednej z następujących klas:
- młodszych szczeniąt od 4 do 6 miesięcy,
- szczeniąt od 6 do 9 miesięcy,
- młodzieży od 9 do 18 miesięcy,
- pośredniej od 15 do 24 miesięcy,
- otwartej od 15 miesięcy, bez względu na posiadane tytuły,
- użytkowej od 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości,
- championów od 15 miesięcy, z zatwierdzonym tytułem championa,
- weteranów powyżej 8 lat.


Uwaga!
O przyznanie CWC ubiegać się mogą psy i suki zgłoszone do klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. Do zgłoszenia do klasy użytkowej lub championów należy dołączyć kserokopię dokumentu uprawniającego (certyfikat użytkowości, dyplom championa). Zgłoszenia bez dołączonej kserokopii zostaną umieszczone w klasie otwartej.

Tytuły
- certyfikat na Championa Polski – CWC
- certyfikat na Championa Międzynarodowego – CACIB i Res.CACIB
- Zwycięzca Młodzieży
- Najlepszy Junior w Rasie
- Najlepszy Dorosły Pies / Najlepsza Dorosła Suka
- Zwycięzca Weteran
- Zwycięzca Rasy (BOB)
- Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)
- Najpiękniejszy Pies Wystawy – Best In Show Opole 2017

PROGRAM WYSTAWY

22.04.2017 (sobota) Grupy FCI: 3, 4, 5, 8, 9
23.04.2017 (niedziel) Grupy FCI: 1, 2, 6, 7, 10
Rasy nie uznane przez FCI

Sobota - 22.04.2017

przyjmowanie psów (kontrola weterynaryjna)
otwarcie wystawy
ocenianie psów w ringach Wystawy Międzynarodowej
eliminacje konkursu Młody Prezenter (ring MP)
finał konkursu Młody Prezenter (ring główny)

Konkurencje finałowe:

- wybór Najpiękniejszej Pary Hodowlanej
- wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia
- wybór Najpiękniejszego Szczenięcia
- wybór Najpiękniejszego Weterana
- wybór Najpiękniejszego Juniora
losowanie nagród
- wybór zwycięzców w grupach FCI: 3, 4, 5, 8, 9

Niedziela - 23.04.2017

przyjmowanie psów (kontrola weterynaryjna)
otwarcie wystawy
ocenianie psów w ringach Wystawy Międzynarodowej
eliminacje konkursu Młody Prezenter (ring nr MP)
finał konkursu Młody Prezenter (ring główny)

Konkurencje finałowe:

- wybór Najpiękniejszej Pary Hodowlanej
- wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia
- wybór Najpiękniejszego Szczenięcia
- wybór Najpiękniejszego Weterana
- wybór Najpiękniejszego Juniora
- wybór Najpiękniejszego Psa Rasy Polskiej
- wybór zwycięzców w grupach FCI: 1, 2, 6, 7, 10
losowanie nagród
- wybór Najpiękniejszego Psa Wystawy - Opole 2017

ORGANIZACJA RINGU GŁÓWNEGO

otwarcie wystawy
ocena psów na Wystawie Międzynarodowej
finał konkursu Młody Prezenter
konkurencje hodowlane i finałowe Klubowej Wystawy (niedziela)
konkurencje finałowe Wystawy Międzynarodowej (sobota, niedziela)
(w tym losowanie nagród)
Zakończenie wystawy

EGZAMINY BH, TESTY PSYCHICZNE, PRZEGLĄD OWCZARKÓW NIEMIECKICH
Opole, 23.04.2017, godz. 14.30

23 kwietnia 2017 roku o godz. 14.30,
podczas drugiego dnia Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Opolu,
na terenie przyległym do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego,
ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole
odbędą się egzaminy BH, przegląd hodowlany owczarków niemieckich oraz testy psychiczne.
Sędzia: Leszek Salamon

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Ostateczny termin zgłoszeń i opłat minął:
06.04.2017

!!! PRZYJMUJEMY TYLKO OPŁACONE ZGŁOSZENIA !!!

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy,
których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone w terminie do 06.04.2017.

OPŁATY DLA CZŁONKÓW ZKwP

!!! PROMOCJA !!!
Za zgłoszenie na dwie Wystawy
(Międzynarodowa + Klubowa/Krajowa) rabat 10 PLN!

Dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP
(only ZKwP members)

WYSTAWA MIĘDZYNARODOWA /CACIB/

Termin zgłoszeń i opłat:
06.04.2017
1. PIES (z katalogiem) 120 PLN
KAŻDY NASTĘPNY PIES (bez katalogu) 110 PLN
MŁODSZE SZCZENIĘTA (bez katalogu) 50 PLN
SZCZENIĘTA (bez katalogu) 50 PLN
WETERANY (bez katalogu) 50 PLN
RASY POLSKIE* (bez katalogu) 0 PLN*
PARY HODOWLANE (bez katalogu) 30 PLN
MŁODY PREZENTER (bez katalogu)  40 PLN (za dzień)

* pod warunkiem wystawienia psa! /psy nie wystawione - opłata 150 PLN/

KONTO BANKOWE

Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.
W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów)
dotyczy wpłata lub numer zgłoszenia
.

Informujemy, że opłaty za zgłoszenia dokonać można w systemie
http://wystawy.NET/ poprzez płatności internetowe PayU, obsługujące
m.in. karty płatnicze, kredytowe, szybki transfer oraz przelewy.


Opłaty można wnosić również na konto oddziału:

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Opolu
ul. 1 Maja 92
45-357 Opole

Konto: Raiffeisen Bank Polska
05 1750 0012 0000 0000 2700 8887

Zgłoszenia
W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane i opłacone do dnia 06.04.2017 roku (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora).

Organizator prześle mailem wystawcom potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę, uprawniające do bezpłatnego wstępu jednej osoby z jednym zgłoszonym psem. Numer startowy psa jest do odbioru na ringu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Uwaga!
Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do przestrzegania regulaminu oraz stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za zgłoszenie psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony do oceny, czy też nie. Równocześnie z wysłaniem zgłoszenia prosimy o przekazanie opłaty na nasze konto bankowe (j.w.). W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów) dotyczy wpłata. Zwolniony z opłat (pod warunkiem wystawienia) jest Najpiękniejszy Pies Wystawy (BIS) - Opole 2016.

Parking: 20 PLN
Bilety wstępu:

- dorośli - 12 PLN
- dzieci do lat 6 - bezpłatnie
- dzieci do lat 15 i emeryci - 6 PLN

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WPROWADZANIA NA WYSTAWĘ PSÓW NIE ZGŁOSZONYCH!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPRZEDAŻY SZCZENIĄT NA WYSTAWIE!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

KAŻDEGO ZGŁOSZONEGO NA WYSTAWĘ PSA OBOWIĄZUJĄ AKTUALNE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

HOTEL

Hotel DeSilva Premium Opole

 
   
 

ZKWP OPOLE | A&M Webdesign
Copyright © 2012-2017 All Rights Reserved