pl gb  
 

 

 

 


 

 

 

 

 

free counters

Środkowoeuropejska Wystawa Bokserów

Grodziec, 10.09.2017 (niedziela)

Termin zgłoszeń i opłat: 25.08.2017

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na święto rasy Bokser,
które odbędzie się w miejscowości Grodziec na opolszczyźnie, w dniach 9-10 września 2017 roku.
W ten weekend będzie miała miejsce Klubowa Wystawa Bokserów "O Zwycięstwo Roku" oraz Środkowoeuropejska Wystawa Bokserów. Mamy nadzieję, że przyjedzie do nas wiele pięknych psów,
które będą walczyć o jakże prestiżowe tytuły.

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z psami do wizyty w gościnnym Grodźcu.
Zachęcamy również do fundowania nagród.
Życzymy samych sukcesów oraz wspaniałej pogody i wielu niezapomnianych wrażeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ORGANIZATORZY

Klub Boksera w Polsce /z Władzami Wybieralnymi/ www
Klub Boksera w Czechach www
Klub Boksera na Słowacji www
Klub Boksera na Węgrzech www

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział Opole www

KOLACJA "GALA DINNER"
09.09.2017 godz. 19:00

Zapraszamy hodowców oraz właścicieli bokserów do wzięcia udziału w kolacji
"Gala Dinner", która odbędzie się w sobotę 9 września 2017 r. o godz. 19:00
na terenie wystawy, w ośrodku w Grodźcu.
Imienne zgłoszenia na kolację proszę przesyłać na adres e-mail: jdolinski@interia.pl
Zgłoszenie chęci uczestniczenia w kolacji zobowiązuje do uiszczenia opłaty
w wysokości 70 PLN, którą to kwotę należy opłacić na terenie wystawy.

Ważne informacje
1. Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.
2. Od 01.01.2012 roku zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012 roku oraz psy/suki urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia uszu i/lub ogonów.
3. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone w terminie do 25.08.2017.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia przesłane faxem i e-mailem.
5. Przesunięcie psa do innej klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko do dnia 25.08.2017.
6. WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.
7. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
8. W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

MIEJSCE WYSTAWY

HOTEL "BAJKA"

ul. Klasztorna 5
46-040 Grodziec

http://hotelbajka.com/

Dane GPRS:
Szerokość geograficzna: 50.691358   Długość geograficzna: 18.286525

SĘDZIOWIE

Pedro Bispo (PT) - pręgowane suki
Tamás Radványi (HU)
- żółte psy
Miroslav Roškota (CZ)
- pręgowane psy
Sergej Vanža (SK)
- żółte suki

TYTUŁY

Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki posiadające rodowody organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.

Uwaga!
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada).

Zgodnie z regulaminem wystaw FCI psa/sukę można zgłosić tylko do jednej z następujących klas:
- młodszych szczeniąt od 4 do 6 miesięcy,
- szczeniąt od 6 do 9 miesięcy,
- młodzieży od 9 do 12 miesięcy,
- młodych psów/suk od 12 do 18 miesięcy,
- pośredniej od 15 do 24 miesięcy,
- otwartej od 15 miesięcy, bez względu na posiadane tytuły,
- użytkowej od 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości,
- championów od 15 miesięcy, z zatwierdzonym tytułem championa,
- honorowa od 15 miesięcy z uprawnieniami jak do klasy championów (poza konkurencją),
- weteranów powyżej 8 lat.

KONKURENCJE HODOWLANE

PARA HODOWLANA
Parę stanowią pies i suka, w tym samym kolorze, będące własnością jednego wystawcy.

NAJLEPSZA HODOWLA
W konkurencji biorą udział hodowle reprezentowane przez zgłoszone na wystawę nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 bokserów w jednym kolorze, pochodzących, z co najmniej 2 skojarzeń.

NAJLEPSZY REPRODUKTOR / NAJLEPSZA SUKA HODOWLANA
W konkurencji biorą udział zgłoszone na wystawę reproduktory / suki hodowlane w obu kolorach, z minimum 5-ma i maksimum 7 potomkami, po tym samym ojcu lub po tej samej matce, z co najmniej 2 skojarzeń. Pies / Suka muszą być zgłoszone na wystawę.

* UWAGA Psy / Suki startujące w Konkurencjach Hodowlanych musza być zgłoszone do jednej z klas wystawowych!

UWAGA: chętnych do wzięcia udziału w konkurencjach hodowlanych prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu wystawy po zakończeniu sędziowania.

TYTUŁY

NAJLEPSZE MŁODSZE SZCZENIĘ
Pies lub suka wybierane ze zwycięzców wszystkich klas (pies żółty / pręgowany, suka żółta / pręgowana).

NAJLEPSZE SZCZENIĘ
Pies lub suka wybierane ze zwycięzców wszystkich klas (pies żółty / pręgowany, suka żółta / pręgowana).

MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA ŚRODKOWEJ EUROPY 2017
Tytuł otrzymują oddzielnie psy / suki (żółte / pręgowane) po porównaniu zwycięzców klas młodzieży i młodych psów.

VICE MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA ŚRODKOWEJ EUROPY 2017
Do porównania o tytuł wchodzą zwycięzcy lub psy z drugą lokatą z klasy młodzieży i młodych psów.

NAJLEPSZY JUNIOR
Wybierany jest spośród Zwycięzców Młodzieży.

HOPE OF OUR FUTURE
Tytuł przyznawany najlepszemu psu / suce z klasy pośredniej.

VÁRSZEGI ZSOLT MEMORIAL
Tytuł przyznawany najlepszym psom i sukom w obydwu umaszczeniach, wystawianym w klasie otwartej.

PREZIDENT TROPHY
Tytuł przyznawny najlepszym psom i sukom w obydwu umaszczeniach, wystawianym w klasie użytkowej.

CHAMPION’s WINNER
Tytuł przyznawny najlepszym psom i sukom w obydwu umaszczeniach, wystawianym w klasie championów.

NAJLEPSZY WETERAN
Pies lub suka wybierane ze zwycięzców wszystkich klas weteranów (pies żółty / pręgowany, suka żółta / pręgowana).

ZWYCIĘZCA ŚRODKOWEJ EUROPY 2017
O ten tytuł konkurują oddzielnie psy i suki obydwu umaszczeń, które zdobyły lokatę 1, ocenę doskonałą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.

VICE ZWYCIĘZCA ŚRODKOWEJ EUROPY 2017
Do porównania o tytuł wchodzą zwycięzcy lub psy z drugą lokatą z klasy pośredniej otwartej, użytkowej i championów.

NAJLEPSZY PIES / NAJLEPSZA SUKA
Wybór pomiędzy Zwycięzcami Środkowej Europy. Tytuł przyznany po porównaniu żółtego i pręgowanego Zwycięzcy Środkowej Europy.

NAJPIĘKNIEJSZA GŁOWA WYSTAWY - Puchar im. Maksyma od hodowli "Ewenement"
Udział biorą wszystkie psy i suki z lokatą pierwszą i oceną doskonałą.

ZWYCIĘZCA RASY
Tytuł przyznany będzie najlepszemu Bokserowi Wystawy. O tytuł ten konkurują ze sobą: Najlepszy Junior, Najlepszy Pies / Najlepsza Suka oraz Najlepszy Weteran w Rasie.


Uwaga!
O przyznanie CWC ubiegać się mogą psy i suki zgłoszone do klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. Do zgłoszenia do klasy użytkowej oraz championów należy dołączyć kserokopię dokumentu uprawniającego (dyplom użytkowości, dyplom championa). Zgłoszenia bez dołączonej kserokopii zostaną umieszczone w klasie otwartej.

PROGRAM WYSTAWY

Niedziela - 10.09.2017

Sędziowie będą losowani do poszczególnych ringów przed rozpoczęciem wystawy.

8.00 - 9.45 - przyjmowanie psów na wystawę
9.45 - otwarcie wystawy
10.00 - rozpoczęcie sędziowania na ringach
15.00 - konkurencje hodowlane i finałowe

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Termin zgłoszeń i opłat: 25.08.2017

!!! PROMOCJA !!!
Za zgłoszenie na dwie Wystawy
(Środkowoeuropejska/Klubowa) rabat 10 PLN!

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy,
których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone w terminie do 25.08.2017.

OPŁATY DLA CZŁONKÓW ZKwP

Dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP
(only ZKwP members)

WYSTAWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA

Termin zgłoszeń i opłat:
25.08.2017
1. PIES (z katalogiem) 100 PLN
KAŻDY NASTĘPNY PIES (bez katalogu) 90 PLN
MŁODSZE SZCZENIĘTA, SZCZENIĘTA (bez katalogu) 50 PLN
INTERCHAMPIONY (bez katalogu) 50 PLN
WETERANY (bez katalogu) 50 PLN
KLASA HONOROWA (bez katalogu i bez rabatu) 10 PLN

KONTO BANKOWE

Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.
W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów)
dotyczy wpłata lub numer zgłoszenia.

Informujemy, że opłaty za zgłoszenia dokonać można w systemie
http://wystawy.NET/ poprzez płatności internetowe PayU, obsługujące
m.in. karty płatnicze, kredytowe, szybki transfer oraz przelewy.


Opłaty można wnosić również na konto oddziału:

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Opolu
ul. 1 Maja 92
45-357 Opole

Konto: 46 1750 0012 0000 0000 2700 8828

Zgłoszenia
W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane i opłacone do dnia 25.08.2017 roku (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora).

Organizator prześle mailem wystawcom potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę, uprawniające do bezpłatnego wstępu jednej osoby z jednym zgłoszonym psem. Numer startowy psa jest do odbioru na ringu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Uwaga!
Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do przestrzegania regulaminu oraz stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za zgłoszenie psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony do oceny, czy też nie. Równocześnie z wysłaniem zgłoszenia prosimy o przekazanie opłaty na nasze konto bankowe (j.w.). W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów) dotyczy wpłata.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WPROWADZANIA NA WYSTAWĘ PSÓW NIE ZGŁOSZONYCH!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPRZEDAŻY SZCZENIĄT NA WYSTAWIE!
(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)

KAŻDEGO ZGŁOSZONEGO NA WYSTAWĘ PSA OBOWIĄZUJĄ AKTUALNE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

NOCLEGI

Zajazd "Hema"
46-042 Pustków k./Ozimka, ul. Ozimska 69a
http://hema.ow.pl/

Hotel "Tenis"
46-053 Chrząstowice k./Opole, ul. Opolska 15
http://www.hoteltenis.pl/

Hotel "Festival"
45-222 Opole, ul. Oleska 86
http://www.festival.com.pl/

Dwór "Zawiszy"
46-043 Dylaki, Jeziorna 16
http://dwor-zawiszy.pl/

Resort "Pod Lasem"
47-113 Kolonowskie, ul. Opolska 22b
http://www.podlasem.eu/

Gościniec "Stara Kuźnia"
46-053 Dębska Kuźnia, ul. Ozimska 15
http://starakuznia.pl/

Hotel "Zacisze"
46-045 Turawa, ul. Biwakowa 2
http://www.zaciszeturawa.pl/

 
   
 

ZKWP OPOLE
Copyright © 2012-2017 All Rights Reserved