Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z uchwałą ZG psy sprowadzone zza granicy przed nostryfikacją rodowodu muszą zostać sprawdzone pod kątem zgodności numeru chip w rodowodzie. W tym celu należy zgłosić się z psem w biurze Oddziału przed złożeniem zagranicznego rodowodu do nostryfikacji.

  • Flaga
  • Flaga

ZKwP Oddział w Opolu tel. +48 (77) 456 44 76   fax +48 (77) 453 72 86 biuro@zkwp-opole.pl | sprawy.hodowlane@zkwp-opole.pl

Opłaty

Opłaty

Opłaty prosimy kierować na konto:
02 1750 0012 0000 0000 2700 8747
  NAZWA Cena PLN
1 Składka członkowska 100,00
2 Wpisowe 50,00
3 Rejestracja psa 35,00
4 Rodowód krajowy 100,00
5 Rodowód krajowy EKSPRESOWY 400,00
6 Rodowód eksportowy 200,00
7 Rodowód eksportowy EKSPRESOWY 400,00
8 Rodowód krajowy DUPLIKAT 70,00
9 Rodowód ekspresowy DUPLIKAT 100,00
10 Nostryfikacja 100,00
11 Nostryfikacja EKSPRESOWA 200,00
12 Przekwalifikowanie rodowodu eksportowego 100,00
13 Przekwalifikowanie rodowodu krajowego 50,00
14 Zamiana rodowodu eksportowego na krajowy 50,00
15 Zamiana rodowodu krajowego na eksportowy 100,00
16 Zmiana właściciela w rodowodzie krajowym 50,00
17 Zmiana właściciela w rodowodzie eksportowym 100,00
18 Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP                                      (NASZ PIES WYJECHAŁ I WRACA) 50,00
19 Ponowna rejestracja w PKR (PONOWNA NOSTRYFIKACJA) 50,00
20 Wyrejestrowanie z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela) 50,00
21 Wymiana Rodowodu krajowego - nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) 50,00
22 Wymiana Rodowodu eksportowego - nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) 100,00
23 Przekwalifikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasowej) 30,00
24 Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU) 20,00
25 ZMIANY W OBRĘBIE PRZYDOMKA: 180,00
26 wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP
27 rejestracja przydomka w ZKwP  i FCI
28 przydomek FCI rejestracja w ZkwP
29 anulowanie przydomka
30 dopisanie współwłaściciela do przydomka
31 wykreślenie współwłaściciela z przydomka
32 przekazanie przydomka
33 zmiana w obrębie własności
34 rejestracja przydomka ZKwP w FCI (stary przydomek zarejestrowany w ZKwP) 100,00
35 Aktualizacja danych w przydomku np.. Zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasy 30,00
36 Wpis do KW (Księgi wstępnej) 60,00
37 Przegląd   miotu  cena za 1 szczenię 15,00
38 Karta miotu 45,00
39 Karta krycia 35,00
40 Metryka  40,00
41 Tatuaż 10,00
42 Przegląd kwalifikacyjny do hodowli 700,00
43 Przegląd kwalifikacyjny do hodowli raz polskich 350,00
44 Przegląd hodowlany owczarków niemieckich  150,00
45 Testy psychiczne ON                                                                             pozostałe rasy 120,00                      100,00     
46 Egzamin PT 100,00
47 Egzamin PT  I , II 150,00
48 Egzamin IPO I, II 180,00
49 Egzamin IPO  FH I, II 180,00
50 Egzamin FPR I 120,00
51 Egzamin FPR II, III 160,00
52 Certyfikat użytkowości 50,00
56 Książeczka: startowa, pracy agility, psa pasterskiego 25,00
57 Dyplom GKSP 20,00
58 Certyfikat ED/HD 60,00 / 30 EUR
59 Opłata ryczałtowa za przesyłkę pocztową 10,00
60 Opłata ryczałtowa za przesyłkę kurierską 25,00
61 Dojazd na odbiór miotu na terenie Opola  30,00
62 Dojazd na odbiór miotu poza terenem Opola 1,15 zł za 1 km

ZKwP Oddział w Opolu
biuro@zkwp-opole.pl

tel. +48 (77) 456 44 76
fax +48 (77) 453 72 86

Wszelkie prawa zastrzeżone dla ZKwP Oddział Opole. Copyright © 2023