Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z uchwałą ZG psy sprowadzone zza granicy przed nostryfikacją rodowodu muszą zostać sprawdzone pod kątem zgodności numeru chip w rodowodzie. W tym celu należy zgłosić się z psem w biurze Oddziału przed złożeniem zagranicznego rodowodu do nostryfikacji.

 • Flaga
 • Flaga

ZKwP Oddział w Opolu tel. +48 (77) 456 44 76   fax +48 (77) 453 72 86 biuro@zkwp-opole.pl | sprawy.hodowlane@zkwp-opole.pl

Ogłoszenia i komunikaty

KUPNO PSA

Zanim kupisz psa wstąp do najbliższego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce (adresy Oddziałów są na www.zkwp.pl) i porozmawiaj o interesujących Cię rasach. Odwiedź wystawę psów rasowych i dokładnie przyjrzyj się psom, . Porozmawiaj z właścicielami i hodowcami. Przeczytaj wzorzec rasy , pamiętaj, że każda rasa była wyhodowana w jakimś celu, dlatego psy różnią się nie tylko wyglądem, ale przez wszystkim charakterem, wymaganiami odnośnie ruchu i szkolenia.

Nigdy nie kieruj się modą! Zawsze bierz pod uwagę specyfikę rasy, swoje możliwości czasowe, mieszkaniowe i finansowe.

Jeśli zdecydujesz się już na konkretną rasę najlepszym wyjściem będzie skontaktowanie się z najbliższym oddziałem ZKwP, gdzie otrzymasz informację o zarejestrowanych hodowlach, a także o dostępnych szczeniętach. Wykaz hodowli znajdziesz także na naszej stronie w zakładce.

Szczeniaka nie kupisz na wystawie psów rasowych, obowiązuje bowiem regulaminowy zakaz takiej sprzedaży.

Jeśli zdecydujesz się na zakup psa pamiętaj o podpisaniu umowy jest to prosta czynność, która w razie późniejszych kłopotów może zaoszczędzić Ci wielu nieprzyjemności. W takiej umowie oprócz danych hodowcy i nowego właściciela powinny się znaleźć: dane psa, zapis o tym, że zwierzę jest zdrowe, kwota jaką zapłacisz za szczenię.

Oprócz umowy powinieneś otrzymać:

 • metrykę lub rodowód.
 • książeczkę zdrowia lub paszport (z poświadczonymi szczepieniami i odrobaczeniami),
 • wskazówki dotyczące żywienia i pielęgnacji psa.

Możesz także poprosić o wygląd lub o kopię protokołu przeglądu miotu. Wielu hodowców wyposaża szczenię także w wyprawkę.

Metryka jest poświadczeniem rasowości psa, zawiera dane jego i jego rodziców a także hodowcy i właściciela. Musi być opatrzona pieczęcią oddziału i podpisem jego przedstawiciela oraz hologramem ZKwP (hodowca otrzymuje metrykę z oddziału ZKwP po tzw. kontroli miotu). Metryka nie ma „terminu ważności” i otrzymują ją wszystkie szczenięta z miotu. Metryka stanowi podstawę wystawienia rodowodu.

Pamiętaj Związek Kynologiczny w Polsce honoruje WYŁĄCZNIE metryki wystawione przez Oddziału ZKwP!

JAK ZAREJESTROWAĆ PSA W ZKWP

Z metryką/rodowodem wydanym przez Oddział ZKwP należy zgłosić się do dowolnego oddziału ZKwP, wypełnić deklarację członkowską, opłacić wpisowe, składkę za dany rok oraz uiścić opłatę za rodowód i rejestrację psa. Pamiętaj, że Związek Kynologiczny w Polsce honoruje wyłącznie metryki/rodowody wystawione przez Oddziały ZKwP lub kraje członkowskie zrzeszone w FCI.

RODOWÓD

Co to jest rodowód? Rodowód jest dokumentem potwierdzającym przynależność psa do danej rasy. Jest potwierdzeniem pochodzenia psa, zapisem jego przodków i ich osiągnięć, badań i wyszkolenia. Wyrobienie dokumentu jest dobrowolne. Posiadanie dokumentu nie zobowiązuje właściciela psa do wystawiania psa na wystawach czy do dalszej hodowli.

JAK WYROBIĆ PSU RODOWÓD

Aby wyrobić psu rodowód należy zgłosić się do dowolnego Oddziału terenowego ZKwP z umową kupna i metryką urodzenia psa wydaną przez ZKwP. Niezbędne jest wstąpienie w poczet członków ZKwP.

Oryginał rodowodu przychodzi do Oddziału. Wcześniej na adres mailowy zostanie przysłany rodowód w postaci pdf. Rodowód należy odebrać w biurze Oddziału, ale proszę się wcześniej upewnić się telefonicznie dokument jest już do odbioru. Czas oczekiwania na rodowód wynosi 1 -1,5 miesiąca.

REJESTRACJA PSA Z ZAGRANICY

Na czym polega rejestracja i nostryfikacja zagranicznego rodowodu wydanego przez organizację zrzeszoną w FCI.

Kupując szczenię z innego kraju, otrzymujemy rodowód eksportowy, który jest podstawą do zarejestrowania psa w naszej organizacji kynologicznej. Dokument poświadcza, że pies został wyrejestrowany z ksiąg rodowodowych danego kraju.

Nostryfikacja polega na wpisaniu psa do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW) i nadaniu numeru, zgodnego z tymi księgami.

Należy zgłosić się z rodowodem eksportowym do najbliższego oddziału terenowego ZKwP.Po nadaniu numeru rejestracji oddziałowej dokument za pośrednictwem oddziału zostaje przesłany do biura Zarządu Głównego w celu nostryfikacji. Nostryfikowany rodowód zostaje odesłany do oddziału, tam też następuje odbiór dokumentu.

Jak zostać hodowcą?

Masz już psa lub sukę i co dalej?

Przede wszystkim pies/suka musi zostać zarejestrowany w Oddziale ZKwP

UPRAWNIENIA HODOWLANE

Następnym krokiem do własnej hodowli musi być uzyskanie przez psa/sukę uprawnień hodowlanych.

Uprawnienia hodowlane uzyskiwane są na wystawach psów rasowych organizowanych przez ZKwP.

Uprawnienia hodowlane suki (suka hodowlana):

Aby uzyskać kwalifikację do hodowli, suka musi spełniać wymienione niżej wymogi:

 • być zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR),
 • ukończyć 18 miesięcy (z wyjątkiem ras wymienionych w § 10 pkt. 4),
 • uzyskać po ukończeniu 15 miesięcy w dowolnej klasie od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny co najmniej bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej.

Uprawnienia hodowlane psa (reproduktor):

Aby uzyskać kwalifikację do hodowli, pies musi spełniać wymienione niżej wymogi:

 • być zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR),
 • ukończyć 15 miesięcy,
 • uzyskać po ukończeniu 15 miesięcy w dowolnej klasie od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej.

Dodatkowe wymogi hodowlane:

W wielu rasach wymagane są także wymogi dodatkowe opisane w załączniku nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Dotyczą ona zarówno psów, jak i suk. Może to być wymóg prześwietlenia na dysplazję, testów psychicznych lub inne. Zapoznanie się z dodatkowymi wymogami jest ważne, ponieważ dopiero po spełnieniu wszystkich wymogów pies/suka może uzyskać uprawnienia hodowlane.

Z kartami ocen z wystaw i rodowodem należy udać się do Kierownika sekcji grupy, do której należy pies, celem nadania uprawnień hodowlanych. Uprawnienia hodowlane wpisywane są do tzw. karty sztywnej psa, która jest dokumentem psa w Oddziale ZKwP oraz w rodowodzie psa.

Uzyskanie uprawnień hodowlanych w okresie pandemii covid-19:

W okresie pandemii covid-19 Zarząd Główny ZKwP z uwagi na brak wystaw stworzył możliwość uzyskania uprawnień hodowlanych przez przystąpienie psa/suki do przeglądu hodowlanego. Aby przystąpić do przeglądu hodowlanego pies/suka musi mieć ukończone 15 miesięcy i spełniać wszystkie wymogi dodatkowe przewidziane dla danej rasy w w załączniku nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Psy oceniane są przez wyznaczonego sędziego. Na podstawie protokołu z przeglądu hodowlanego pies/suka jest kwalifikowana do hodowli.

Nasz Oddział przeprowadza przeglądy na bieżąco. Wypełniony formularz zgłoszenia psa należy przesłać mailem na adres: sprawy.hodowlane(znak małpki)zkwp-opole.pl

Formularz zgłoszenia psa na przegląd hodowlany.

PRZYDOMEK HODOWLANY:

Jeżeli twoja suka ma już uprawnienia hodowlane wpisane do rodowodu i masz zamiar ją kryć, nadeszła pora na rejestrację przydomka hodowlanego. Przydomek hodowlany to nazwa hodowli w której rodzą się szczenięta bez względu na rasę.

W tym celu należy wypełnić i złożyć w swoim oddziale ZKwP „wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego”. Na wniosku znajduje się pięć pozycji, gdzie można wpisać propozycje nazwy swojego przydomka. Nie musimy wypełniać wszystkich pól, lecz należy pamiętać, że mamy większe szanse na zaakceptowanie nazwy przydomka, jeśli podamy więcej propozycji. Zdarzyć się może, że wszystkie propozycje przydomków zostaną odrzucone, ze względu na istniejące już lub podobnie brzmiące przydomki, dlatego warto sprawdzić swoje propozycje nazwy przydomka w bazie ZKwP i FCI (Baza przydomków hodowlanych - http://www.zkwp.pl/main.polish/index.php/ct-menu-item-32/2-uncategorised/170-przydomek.html.)

Oddział przesyła wniosek do biura Zarządu Głównego, gdzie dokonywana jest wstępna weryfikacja, a następnie wniosek przesyłany jest do FCI. Po akceptacji FCI przydomek jest rejestrowany w ZKwP a informacja ta trafia do oddziału.

UWAGA: procedura zatwierdzenia przydomka hodowlanego może trwać nawet 3 miesiące!

Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt!

KRYCIE:

Suka hodowlana może mieć jeden miot w roku kalendarzowym, przy czym krycie nieskutkujące ciążą suki nie stanowi przeszkody do krycia przy kolejnej cieczce w tym samym roku kalendarzowym.

Przed kryciem suki należy ustalić na piśmie z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie. Właściciel suki zobowiązany jest uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora zgodnie z zawartą pisemną umową.

Przed kryciem należy wykupić w swoim oddziale kartę krycia i uzyskać na niej podpis właściciela reproduktora. Przy kryciu za granicą właściciel suki jest obowiązany wykupić w swoim oddziale kartę krycia i uzyskać na niej potwierdzenie krycia, a także uzyskać: kserokopię rodowodu reproduktora i ewentualnie potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju.

ODBIÓR MIOTU:

W ciągu 14 dni należy powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim oddziale o urodzeniu się szczeniąt. Kierownik wyznaczy datę i miejsce odbioru miotu.

Należy poinformować Kierownika sekcji, czy szczenięta będą czipowane czy tatuowane.

Zazwyczaj odbiór miotu odbywa się w hodowli. Hodowca ma obowiązek zwrotu kosztów dojazdu komisji od siedziby Oddziału do hodowli i z powrotem.

W wyjątkowych przypadkach odbiór miotu za uprzednim uzgodnieniem z Kierownikiem może zostać dokonany w siedzibie Oddziału.

W ustalonym dniu należy udostępnić kierownikowi sekcji (oddziałowej komisji hodowlanej) cały miot i hodowlę do przeglądu, który powinien się odbyć nie wcześniej niż po ukończeniu przez szczenięta 6. tygodnia życia. Odmowa udostępnienia miotu/hodowli do przeglądu uprawnia zarząd oddziału do odmowy wydania metryk.

Szczenięta muszą zostać oznakowane (zatatuowane lub zaczipowane). Hodowcy daje się możliwość wyboru znakowania szczeniąt, jednak decyzja musi dotyczyć całego miotu (cały miot tatuowany lub czipowany). Tatuowanie szczeniąt odbywa się przed odbiorem miotu przez osobę uprawnioną do tego przez Oddział. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane przez lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza (potwierdzenie znakowania.) Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane.

Z przeglądu miotu Komisja sporządza protokół kontroli miotu.

DOKUMENTY MIOTU:

Przy okazji odbioru miotu należy złożyć w biurze oddziału:

 • odcinek karty krycia (w przypadku krycia za granicą dodatkowo: kserokopię rodowodu reproduktora i ewentualnie potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju),
 • kartę miotu (należy nabyć wcześniej w biurze Oddziału)
 • potwierdzenie wykonania znakowania.

Złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wydania metryk.

Jeżeli kopie w/w dokumentów zostaną wcześniej przesłane mailem do biura Oddziału, metryki będą do odbioru w dniu odbioru miotu.

Jak wypełnić kartę miotu?

Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. W tabeli na karcie miotu wpisujemy najpierw wszystkie pieski, a potem wszystkie suczki. Na potwierdzeniu znakowania kolejność wpisywania szczeniąt musi być taka sama jak w karcie miotu. Numer miotu na dole karty miotu dotyczy kolejnego miotu w hodowli, a nie od danej suki.

Numer przydomka hodowlanego jest na potwierdzeniu nadania przydomka.

Szczenięta można wydawać nabywcom najwcześniej po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami i książeczkami zdrowia.

Sprzedaż szczeniąt zagranicę

Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych hodowca sprzedając szczenię za granicę ma obowiązek wyrobić mu rodowód eksportowy. Tylko na podstawie takiego dokumentu będzie możliwe zarejestrowanie psa w kraju docelowym, po wcześniejszej nostryfikacji rodowodu w miejscowej organizacji kynologicznej.

Szczenięta opuszczające teren kraju muszą być obowiązkowo zaczipowane.

Ewidencja nabywców

Hodowca zobowiązany jest prowadzić ewidencję danych nabywców szczeniąt.

Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych. http://www.zkwp.pl/main.polish/_documents/zkwp-pdf-doc-regulamin-hodowlany-psow-rasowych.pdf.

W razie pytań lub wątpliwości można zwrócić o pomoc do Kierownika sekcji grupy, do której należy twój pies lub zapytać w biurze Oddziału.

ZKwP Oddział w Opolu
biuro@zkwp-opole.pl

tel. +48 (77) 456 44 76
fax +48 (77) 453 72 86

Wszelkie prawa zastrzeżone dla ZKwP Oddział Opole. Copyright © 2023