Szanowni Państwo, wszystkie sprawy hodowlane prosimy kierować bezpośrednio do wiceprzewodniczącej da. hodowlanych na adres mailowy sprawy.hodowlane@zkwp-opole.pl

 • Flaga
 • Flaga

ZKwP Oddział w Opolu tel. +48 (77) 456 44 76   fax +48 (77) 453 72 86 biuro@zkwp-opole.pl | sprawy.hodowlane@zkwp-opole.pl

Ogłoszenia i komunikaty

Na tej stronie będą publikowane ważne komunikaty oraz ogłoszenia

2020

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE ODDZIAŁ W OPOLU W DNIU 19 STYCZNIA 2020 r.

Dnia 19 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Związku Kynologicznego w Opolu, ul. 1-Maja 92, odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Oddziału.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Odczytanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 5. Powołanie Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 8. Komunikat Komisji Mandatowej.
 9. Sprawozdania z działalności:
  • Zarządu Oddziału
  • Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów
  • Finansowe
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
  • Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie Uchwały o przyjęciu sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.
 12. Przedstawienie i uchwalenie planu pracy, preliminarza finansowego.
 13. Dyskusja, wolne wnioski.
 14. Zatwierdzenie wniosków zgłoszonych w czasie obrad.
 15. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 16. Wybór na okres kadencji członków: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 17. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ZKwP Oddział w Opolu
biuro@zkwp-opole.pl

tel. +48 (77) 456 44 76
fax +48 (77) 453 72 86

Wszelkie prawa zastrzeżone dla ZKwP Oddział Opole. Copyright © 2020