Biuro
Oddział
Hodowle
Szczenięta
Reproduktory
Szkolenia
*
  WystawyZarządKOMUNIKATYRegulaminyKynologia*
 

 

 

DRUKI, FORMULARZE
DO POBRANIA

 

 

 

 


 

 
Hodowla, przegląd miotu

!!! WAŻNE !!!
Konieczność podpisania deklaracji "RODO"


ZGŁOSZENIE MIOTU SZCZENIĄT, PRZEGLĄD MIOTU

Zgodnie z Regulaminem Hodowlanym - Hodowca jest zobowiązany do złożenia pisemnego zgłoszenia miotu, na załączonym formularzu, w terminie do 14 dni od daty urodzenia szczeniąt. Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na adres biura Oddziału: biuro@zkwp-opole.pl

Zgłoszenie urodzenia miotu formularz do pobrania

Hodowca w celu umówienia się na przegląd miotu proszony jest o kontakt z Kierownikiem danej Sekcji. Przeglądy miotów szczeniąt proszę zgłaszać Kierownikowi danej SEKCJI na załączonym na stronie Oddziału FORMULARZU.

Na odbiór miotu prosimy umawiać się z 1-2 tygodniowym wyprzedzeniem, przed planowanym dniem odbioru.

Odbiory przeprowadzane są w siedzibie Oddziału lub u hodowcy. Hodowca pokrywa koszty dojazdu komisji na przegląd.

Hodowca sam decyduje czy chce szczenięta zachipować czy zatatuować, co prosimy od razu uzgodnić z Kierownikiem Sekcji przy zgłaszaniu miotu.

Chipowanie powinien wykonać lekarz weterynarii, który ma obowiązek wypełnić druk znakowania i podpisać się pod nim. Protokół taki hodowca musi okazać przy odbiorze miotu. DRUK ZNAKOWANIA
Druk wykonania znakowania musi być wypełniony w takiej samej kolejności co karta miotu (psy, suki) i musi zostać podpisany przez lekarza weterynarii.

Tatuowanie wykonuje w Oddziale osoba upoważniona w uchu lub w pachwinie szczeniaka. Sposób tatuowania trzeba uzgodnić przed odbiorem miotu.

Podczas przeglądu miotu nieodzowny jest rodowód suki (matki) celem wpisania adnotacji o miocie.

W celu otrzymania Metryk podczas przeglądu należy dokumenty do ich uzyskania dostarczyć do Oddziału na co najmniej tydzień przed przeglądem oraz dokonać opłaty za przegląd oraz za dokumenty. W celu wykonania metryki należy do Biura Oddziału dostarczyć: kartę miotu, kartę krycia, druk wykonania tatuażu albo chipowania i jeśli krycie było zagraniczne również należy dostarczyć kopię rodowodu reproduktora. W wyjątkowych przypadkach czas ten może się wydłużyć.

Metryki nie zostaną wydane jeżeli nie zostaną uregulowane należności za przegląd miotu oraz za dokumenty niezbędne do wydania Metryk.

DRUK DANYCH DO METRYK NA RODOWODY EKSPORTOWE

**

KRYCIE

W dniu krycia pies i suka muszą mieć wpisane w rodowód oraz w kartę sztywną, która znajduje się w Oddziale - UPRAWNIENIA HODOWLANE (adnotacja: "suka hodowlana" lub "pies reproduktor"). Każde krycie powinno być poświadczone "kartą krycia", którą właściciel suki hodowlanej wykupuje w siedzibie swojego Oddziału.

W przypadku krycia zagranicznego kartę krycia wykupuje właściciel suki i musi uzyskać na niej potwierdzenie krycia. Ponadto musi uzyskać: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i kopię rodowodu reproduktora. Wypełniona i podpisana karta krycia musi być dostarczona do Oddziału do 14 dni.

**

UPRAWNIENIA HODOWLANE

Uprawnienia hodowlane oraz wyniki z wystaw będą wpisywane wyłącznie w czwartki, w trakcie dyżurów SEKCJI poszczególnych ras!

DYŻURY SEKCJI

Do wpisu uprawnień w rodowód, prosimy umawiać się z Kierownikami Sekcji danej rasy. Należy okazać rodowód i wszystkie inne dokumenty wymagane dla danej rasy.

**

WARUNKOWE KRYCIA

W sprawie kryć warunkowych należy zwrócić się do Kierownika Sekcji, który przekaże sprawę do rozpatrzenia Komisji Hodowlanej! Podania o warunkowe krycia muszą być na prawdę dobrze uzasadnione, by zostały rozpatrzone. Nie ma możliwości by dostarczyć je do Oddziału w dniu krycia suki, ponieważ odmowa może skutkować w przyszłości tym, że miot nie zostanie uznany.

**

STRONA INTERNETOWA ODDZIAŁU

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO - osoby, które chcą udostępniać na oddziałowej stronie internetowej dane o HODOWLI/SZCZENIĘTACH/REPRODUKTORACH/CHAMPIONACH prosimy o dostarczenie do oddziału wypełnionych DRUKÓW z podpisem! Brak tego wymogu spowoduje usunięcie danych ze strony oddziału.

Zachęcamy do przesłania na adres biuro@zkwp-opole.pl informacji o aktualnych miotach, reproduktorach, championach - celem ogłoszenia ich na stronie Internetowej Oddziału.

Również wszelkie zmiany dotyczące powyższych danych (np. dodanie zdjęć,
informacji o tytułach, badaniach) prosimy dokonywać wyłącznie drogą mailową.

**

WAŻNY KOMUNIKAT - MIKROCHIPY

W związku z pojawieniem się na polskim rynku mikrochipów z kodem początkowym 900, Główna Komisja Hodowlana ZKwP zwraca się z prośbą, aby hodowcy weryfikowali u lekarzy weterynarii numer mikrochipu przed zachipowaniem.

Zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez ISO oraz ICAR, chipy z kodem 900 nie powinny pojawić się w polskiej dystrybucji. Są to mikrochipy, którym nie nadano unikatowego kodu producenta przez Międzynarodowy Instytut d.s. Rejestracji Zwierząt ICAR w Rzymie Chipy te pochodzą z Chin lub Taiwanu i nie pozwalają na jednoznaczne określenie kraju pochodzenia zwierzęcia poddanego elektronicznej identyfikacji, chipy z kodem 900 mogą powodować problemy dla psów eksportowanych - przy rejestrowaniu psa zagranicą w narodowej organizacji kynologicznej.

Mikrochipy w Polsce powinny zaczynać się od numeru 616.

**

Zarząd Główny ZKwP podjął uchwałę, że zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych - wśród wymaganych trzech ocen z wystaw - wszystkie pochodzić muszą z wystaw organizowanych w Polsce.

**

Prosimy członków naszego Oddziału o weryfikowanie miotów szczeniąt, które są w hodowli, reproduktorów i championów, które nie żyją lub zostały wycofane z hodowli, zmieniły właściciela itd. Informacje te są potrzebne do zaktualizowania bazy danych psów zarejestrowanych w naszym Oddziale.


Powrót     

 
 

 

© ZKwP Opole
Contakt ZKwP OpoleHOme