Zarząd Oddziału w Opolu zwołuje na dzień 2 marca 2018r.
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału,
Opole ul. 1 Maja 92 o godzinie 16:30.
Protokół z poprzedniego Zebrania będzie dostępny
do wglądu w biurze Oddziału, na tydzień przed Zebraniem.

PORZĄDEK OBRAD

**


Komisja szkolenia Oddziału w Opolu organizuje
w dniu 9 marca, godzina 15,00 
testy psychiczne dla psów oraz egzamin BH,

które odbędą się na boisku sportowym - 46-070 Wawelno ul. Sportowa.

Bliższe informacje: Marta Trela, tel.: 790 879 037

**

UWAGA !!! spotkanie dla hodowców, członków oddziału:
w dniach 16 marca i 23 marca (piątki) odbędą się wykłady z genetyki.

Zajęcia poprowadzi Katarzyna Adamus-Fiszer 

**

PODSUMOWANIE SEZONU WYSTAWOWEGO 2017
"RANKING OPOLSZCZYZNY"

Ranking Opolsczyzny 2017

**

**

WAŻNY KOMUNIKAT - MIKROCHIPY

W związku z pojawieniem się na polskim rynku mikrochipów z kodem początkowym 900, Główna Komisja Hodowlana ZKwP zwraca się z prośbą, aby hodowcy weryfikowali u lekarzy weterynarii numer mikrochipu przed zachipowaniem.

Zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez ISO oraz ICAR, chipy z kodem 900 nie powinny pojawić się w polskiej dystrybucji. Są to mikrochipy, którym nie nadano unikatowego kodu producenta przez Międzynarodowy Instytut d.s. Rejestracji Zwierząt ICAR w Rzymie Chipy te pochodzą z Chin lub Taiwanu i nie pozwalają na jednoznaczne określenie kraju pochodzenia zwierzęcia poddanego elektronicznej identyfikacji, chipy z kodem 900 mogą powodować problemy dla psów eksportowanych - przy rejestrowaniu psa zagranicą w narodowej organizacji kynologicznej.

Mikrochipy w Polsce powinny zaczynać się od numeru 616.