Biuro
Oddział
Hodowle
Szczenięta
Reproduktory
Szkolenia
*
  WystawyZarządKOMUNIKATYRegulaminyKynologia*
 

 


 

 

 

 


 

 Aktualności 2017

PODSUMOWANIE SEZONU WYSTAWOWEGO 2017
"RANKING OPOLSZCZYZNY"

Ostatni weekend stycznia 2018 roku (dokładny termin podamy wkrótce) odbędzie się podsumowanie sezonu wystawowego tzw. "Ranking Opolszczyzny". Zgłoszenia wyników do Rankingu przyjmowane będą w Biurze Oddziału, lub u Kierowników Sekcji. Warunkiem wzięcia udziału w Rankingu jest wpisanie wyników do Karty Sztywnej psa. Wyniki nie wpisane do Karty Sztywnej nie będą brane pod uwagę. Punktację podamy wkrótce!

**

 

KOMUNIKAT do Hodowców, Kierowników Sekcji, Zastępców

Hodowca w celu umówienia się na przegląd miotu proszony jest o kontakt z Kierownikiem danej Sekcji. Przeglądy miotów szczeniąt proszę zgłaszać Kierownikowi danej SEKCJI na załączonym na stronie Oddziału FORMULARZU.

ZKwP Oddział w Opolu

**

 

WAŻNY KOMUNIKAT - MIKROCHIPY

W związku z pojawieniem się na polskim rynku mikrochipów z kodem początkowym 900, Główna Komisja Hodowlana ZKwP zwraca się z prośbą, aby hodowcy weryfikowali u lekarzy weterynarii numer mikrochipu przed zachipowaniem.

Zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez ISO oraz ICAR, chipy z kodem 900 nie powinny pojawić się w polskiej dystrybucji. Są to mikrochipy, którym nie nadano unikatowego kodu producenta przez Międzynarodowy Instytut d.s. Rejestracji Zwierząt ICAR w Rzymie Chipy te pochodzą z Chin lub Taiwanu i nie pozwalają na jednoznaczne określenie kraju pochodzenia zwierzęcia poddanego elektronicznej identyfikacji, chipy z kodem 900 mogą powodować problemy dla psów eksportowanych - przy rejestrowaniu psa zagranicą w narodowej organizacji kynologicznej.

Mikrochipy w Polsce powinny zaczynać się od numeru 616.

**

 

KOMUNIKATY DO HODOWCÓW

W sprawie kryć warunkowych należy zwrócić się do Kierownika Sekcji!

Podania o warunkowe krycia muszą być na prawdę dobrze uzasadnione, by zostały rozpatrzone. Nie ma możliwości by dostarczyć je do Oddziału w dniu krycia suki, ponieważ odmowa może skutkować w przyszłości tym, że miot nie zostanie uznany.

**

Zgodnie z Regulaminem Hodowlanym, Hodowca jest zobowiązany do złożenia pisemnego zgłoszenia miotu, na załączonym formularzu, w terminie do 14 dni od daty urodzenia szczeniąt. Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na adres biura Oddziału:     biuro@zkwp-opole.pl

Zgłoszenie urodzenia miotu formularz do pobrania

**

Zarząd Główny ZKwP podjął uchwałę, że zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych punkt IV i V - wśród wymaganych trzech ocen z wystaw - jedna musi pochodzić z wystawy organizowanej w Polsce. Nie dotyczy to psów/suk sprowadzonych już z uprawnieniami hodowlanymi z zagranicy i zarejestrowanych w ZKwP. Uchwała weszła w życie z dniem 14.03.2017.

**

SZKOLENIE PSÓW DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO
ODDZIAŁ W OPOLU

Komisja Szkolenia Psów, przy ZKwP w Opolu, ma zaszczyt zaprosić Państwa na zajęcia szkolenia psów. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie w każdy wtorek, na placu szkoleniowo / treningowym w miejscowości Wawelno. SZCZEGÓŁY

**

NOWE SEKCJE W ODDZIALE

**

SEKCJA MŁODEGO PREZENTERA ORAZ NAUKA WYSTAWIANIA PSA

W Oddziale została powołana SEKCJA MŁODEGO PREZENTERA, spotkania w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:00. Chętnych do nauki prosimy o kontakt z Panią Anną Malczewską. Tel.kom. 509 759 678, e-mail: annamalcz@wp.pl

REGULAMIN "KONKURSU MŁODY PREZENTER"

**

DRUK DANYCH DO METRYK NA RODOWODY EKSPORTOWE

**

Przypominamy o obowiązku opłacania składek

Zgodnie z Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich za bieżący rok. Zaleganie z płatnością składek skutkuje skreśleniem z listy członków Związku. Prosimy członków naszego Oddziału, którzy jeszcze nie opłacili składek o ich uregulowanie.

& 18 pkt.2 statutu:
Członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną. Warunkiem uczestnictwa w wystawach i imprezach kynologicznych jest opłacenie składki członkowskiej. Należy pamiętać również o obowiązku opłacenia wystawy za zgłoszonego i umieszczonego w katalogu psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony na wystawę czy też nie.

Informujemy, że ze strony internetowej Oddziału zostaną usunięte informacje o hodowlach, reproduktorach i szczeniętach należących do osób, które zalegają ze składkami.

**

RANKING OPOLSZCZYZNY 2016
WYNIKI & ZDJĘCIA

**

Najnowsze informacje odnośnie szkolenia psów, kursów znajdują się TUTAJ

**

Informacje o hodowli, szczeniętach, reproduktorach, championach, które chcielibyście Państwo umieścić na Oddziałowej stronie internetowej prosimy wypełnić według poniżej umieszczonych wzorów (ZAŁĄCZNIK) i odesłać na adres Oddziału zkwpopole@zkwp-opole.pl, w celu weryfikacji danych i przesłania do webmastera. Również wszelkie zmiany dotyczące powyższych danych (np. dodanie zdjęć, informacji o tytułach, badaniach) prosimy dokonywać wyłącznie drogą mailową na adres zkwpopole@zkwp-opole.pl

**

Prosimy członków naszego Oddziału o weryfikowanie miotów szczeniąt, które są w hodowli, reproduktorów i championów, które nie żyją lub zostały wycofane z hodowli, zmieniły właściciela itd. Informacje te są potrzebne do zaktualizowania bazy danych psów zarejestrowanych w naszym Oddziale.Aktualizacja: 10.12.
2017

 
 

 

© ZKwP Opole
Contakt ZKwP OpoleHOme