Biuro
Oddział
Hodowle
Szczenięta
Reproduktory
Szkolenia
*
  WystawyZarządKOMUNIKATYRegulaminyKynologia*
 

 


 

 

 

 


 

 Aktualności 2018

Zarząd Oddziału w Opolu zwołuje na dzień 2 marca 2018r.
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału,
Opole ul. 1 Maja 92 o godzinie 16:30.
Protokół z poprzedniego Zebrania będzie dostępny
do wglądu w biurze Oddziału, na tydzień przed Zebraniem.

**

Komisja szkolenia Oddziału w Opolu organizuje
w dniu 9 marca, godzina 15,00 
testy psychiczne dla psów oraz egzamin BH,

które odbędą się na boisku sportowym- 46-070 Wawelno ul. Sportowa.

Bliższe informacje: Marta Trela, tel.: 790 879 037

**

UWAGA !!! spotkanie dla hodowców, członków oddziału:
w dniach 16 marca i 23 marca (piątki) odbędą się wykłady z genetyki.

Zajęcia poprowadzi Katarzyna Adamus-Fiszer 

**

RANKING OPOLSZCZYZNY 2017
WYNIKI & ZDJĘCIA

**

 

KOMUNIKAT do Hodowców, Kierowników Sekcji, Zastępców

Hodowca w celu umówienia się na przegląd miotu proszony jest o kontakt z Kierownikiem danej Sekcji. Przeglądy miotów szczeniąt proszę zgłaszać Kierownikowi danej SEKCJI na załączonym na stronie Oddziału FORMULARZU.

ZKwP Oddział w Opolu

**

 

WAŻNY KOMUNIKAT - MIKROCHIPY

W związku z pojawieniem się na polskim rynku mikrochipów z kodem początkowym 900, Główna Komisja Hodowlana ZKwP zwraca się z prośbą, aby hodowcy weryfikowali u lekarzy weterynarii numer mikrochipu przed zachipowaniem.

Zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez ISO oraz ICAR, chipy z kodem 900 nie powinny pojawić się w polskiej dystrybucji. Są to mikrochipy, którym nie nadano unikatowego kodu producenta przez Międzynarodowy Instytut d.s. Rejestracji Zwierząt ICAR w Rzymie Chipy te pochodzą z Chin lub Taiwanu i nie pozwalają na jednoznaczne określenie kraju pochodzenia zwierzęcia poddanego elektronicznej identyfikacji, chipy z kodem 900 mogą powodować problemy dla psów eksportowanych - przy rejestrowaniu psa zagranicą w narodowej organizacji kynologicznej.

Mikrochipy w Polsce powinny zaczynać się od numeru 616.

**

 

KOMUNIKATY DO HODOWCÓW

W sprawie kryć warunkowych należy zwrócić się do Kierownika Sekcji!

Podania o warunkowe krycia muszą być na prawdę dobrze uzasadnione, by zostały rozpatrzone. Nie ma możliwości by dostarczyć je do Oddziału w dniu krycia suki, ponieważ odmowa może skutkować w przyszłości tym, że miot nie zostanie uznany.

**

Zgodnie z Regulaminem Hodowlanym, Hodowca jest zobowiązany do złożenia pisemnego zgłoszenia miotu, na załączonym formularzu, w terminie do 14 dni od daty urodzenia szczeniąt. Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na adres biura Oddziału:     biuro@zkwp-opole.pl

Zgłoszenie urodzenia miotu formularz do pobrania

**

Zarząd Główny ZKwP podjął uchwałę, że zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych punkt IV i V - wśród wymaganych trzech ocen z wystaw - jedna musi pochodzić z wystawy organizowanej w Polsce. Nie dotyczy to psów/suk sprowadzonych już z uprawnieniami hodowlanymi z zagranicy i zarejestrowanych w ZKwP. Uchwała weszła w życie z dniem 14.03.2017.

**

SZKOLENIE PSÓW DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO
ODDZIAŁ W OPOLU

Komisja Szkolenia Psów, przy ZKwP w Opolu, ma zaszczyt zaprosić Państwa na zajęcia szkolenia psów. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie w każdy wtorek, na placu szkoleniowo / treningowym w miejscowości Wawelno. SZCZEGÓŁY

**

NOWE SEKCJE W ODDZIALE

**

SEKCJA MŁODEGO PREZENTERA ORAZ NAUKA WYSTAWIANIA PSA

W Oddziale została powołana SEKCJA MŁODEGO PREZENTERA, spotkania w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:00. Chętnych do nauki prosimy o kontakt z Panią Anną Malczewską. Tel.kom. 509 759 678, e-mail: annamalcz@wp.pl

REGULAMIN "KONKURSU MŁODY PREZENTER"

**

DRUK DANYCH DO METRYK NA RODOWODY EKSPORTOWE

**

Przypominamy o obowiązku opłacania składek

Zgodnie z Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich za bieżący rok. Zaleganie z płatnością składek skutkuje skreśleniem z listy członków Związku. Prosimy członków naszego Oddziału, którzy jeszcze nie opłacili składek o ich uregulowanie.

& 18 pkt.2 statutu:
Członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną. Warunkiem uczestnictwa w wystawach i imprezach kynologicznych jest opłacenie składki członkowskiej. Należy pamiętać również o obowiązku opłacenia wystawy za zgłoszonego i umieszczonego w katalogu psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony na wystawę czy też nie.

Informujemy, że ze strony internetowej Oddziału zostaną usunięte informacje o hodowlach, reproduktorach i szczeniętach należących do osób, które zalegają ze składkami.

**

RANKING OPOLSZCZYZNY 2016
WYNIKI & ZDJĘCIA

**

Najnowsze informacje odnośnie szkolenia psów, kursów znajdują się TUTAJ

**

Informacje o hodowli, szczeniętach, reproduktorach, championach, które chcielibyście Państwo umieścić na Oddziałowej stronie internetowej prosimy wypełnić według poniżej umieszczonych wzorów (ZAŁĄCZNIK) i odesłać na adres Oddziału zkwpopole@zkwp-opole.pl, w celu weryfikacji danych i przesłania do webmastera. Również wszelkie zmiany dotyczące powyższych danych (np. dodanie zdjęć, informacji o tytułach, badaniach) prosimy dokonywać wyłącznie drogą mailową na adres zkwpopole@zkwp-opole.pl

**

Prosimy członków naszego Oddziału o weryfikowanie miotów szczeniąt, które są w hodowli, reproduktorów i championów, które nie żyją lub zostały wycofane z hodowli, zmieniły właściciela itd. Informacje te są potrzebne do zaktualizowania bazy danych psów zarejestrowanych w naszym Oddziale.Aktualizacja: 20.01.
2018

 
 

 

© ZKwP Opole
Contakt ZKwP OpoleHOme