Biuro
Oddział
Hodowle
Szczenięta
Reproduktory
Szkolenia
*
  WystawyZarządKOMUNIKATYRegulaminyKynologia*
 

 


 

DRUKI, FORMULARZE DO POBRANIA

 

 


 

 Aktualności 2019

WALNE ZGROMADZENIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW
ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE
ODDZIAŁ W OPOLU W DNIU 19 STYCZNIA 2020 r.

Dnia 19 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Związku Kynologicznego w Opolu, ul. 1-Maja 92, odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Oddziału.

PORZĄDEK OBRAD

**

Ranking Opolszczyzny 2019 roku

RANKING, czyli wybór Najpiękniejszego Psa Opolszczyzny 2019 Roku SZCZEGÓŁY

**

!!! WAŻNE !!! Konieczność podpisania deklaracji "RODO"

**

KOMUNIKAT do Hodowców, Kierowników Sekcji, Zastępców

Hodowca w celu umówienia się na przegląd miotu proszony jest o kontakt z Kierownikiem danej Sekcji. Przeglądy miotów szczeniąt proszę zgłaszać Kierownikowi danej SEKCJI na załączonym na stronie Oddziału FORMULARZU.

**

SEKCJE W ODDZIALE

**

SZKOLENIE PSÓW DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO
ODDZIAŁ W OPOLU

Komisja Szkolenia Psów, przy ZKwP w Opolu, ma zaszczyt zaprosić Państwa na zajęcia szkolenia psów.
Zajęcia odbywać się będą cyklicznie w każdy wtorek,
na placu szkoleniowo / treningowym w miejscowości Wawelno, ul. Dąbrowska.

Zajęcia obejmują trzy grupy:
Godz. 17.00 - "Przedszkolaki"
Godz. 18.00 - "Psie posłuszeństwo"
Godz. 20.00 - "Psie sporty"
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 691 50 24 03,
790 87 90 37

**

SEKCJA MŁODEGO PREZENTERA ORAZ NAUKA WYSTAWIANIA PSA

W Oddziale została powołana SEKCJA MŁODEGO PREZENTERA, spotkania w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:00. Chętnych do nauki prosimy o kontakt z Panią Anną Malczewską. Tel.kom. 509 759 678, e-mail: annamalcz@wp.pl

REGULAMIN "KONKURSU MŁODY PREZENTER"

**

DRUK DANYCH DO METRYK NA RODOWODY EKSPORTOWE

**

Przypominamy o obowiązku opłacania składek

Zgodnie z Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich za bieżący rok. Zaleganie z płatnością składek skutkuje skreśleniem z listy członków Związku. Prosimy członków naszego Oddziału, którzy jeszcze nie opłacili składek o ich uregulowanie.

& 18 pkt.2 statutu:
Członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną. Warunkiem uczestnictwa w wystawach i imprezach kynologicznych jest opłacenie składki członkowskiej. Należy pamiętać również o obowiązku opłacenia wystawy za zgłoszonego i umieszczonego w katalogu psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony na wystawę czy też nie.

Informujemy, że ze strony internetowej Oddziału zostaną usunięte informacje o hodowlach, reproduktorach i szczeniętach należących do osób, które zalegają ze składkami oraz te, których właściciele nie wypełnią DRUKU RODO.

**Aktualizacja: 20.12.
2019

 
 

 

© ZKwP Opole
Contakt ZKwP OpoleHOme